Výstavy Bohumila Konečného

Z výstavy Bohumila Konečného v Obecním domě v Praze (2008 - 2009)Za života Bohumila Konečného neproběhla žádná velká samostatná výstava. V 80. letech vystavil několik ilustrací na výstavě v Liberci. Existují také informace o prodejní výstavě obrazů Bimby v hospodě na Severním Plzeňsku.

První větší a samostatná výstava Bohumila Konečného proběhla až po jeho smrti pod názvem "BOHUMIL KONEČNÝ - ILUSTRACE, OBRAZY" . Výstava se uskutečnila od 5. do 31. května 1994 v Galerii kulturního střediska v Mladé Boleslavi. Výstavu připravil František Ulč, slavnostního zahájení se zúčastnili malíři Gustav Krum nebo Karel Toman.

7.6. 2002 až 28.6. 2002 se uskutečnila společná výstava několika malířů pod názvem Výpravy za dobrodružstvím v galerii Tvrdohlaví v Praze. Několik obrazů zde bylo i od Bohumila Konečného.

V roce 2006 následovaly dvě menší výstavy výstavy v Plzni v souvislosti s výročím II. státní československé reálky (dnešního gymnázia na Mikulášském nám. v Plzni). Nejdříve v galerii Jiřího Trnky " Poselství jednoho století " (březen 2006) posléze v Mázhausu Plzeńské radnice (září 2006) byly představeny reprodukce díla B.Konečného. Na obou výstavách se podílel Jan Hosnedl.

V roce 2007 a 2008 následovaly dvě velké retrospektivní výstavy: v roce 2007 v Západočeském muzeu v Plzni "BIMBA - Zapomenutý malíř Bohumil Konečný" a v roce 2008 v Obecním domě v Praze "BIMBA - dobrodružství Bohumila Konečného". Obě tyto výstavy připravili společně Jan Hosnedl a František Ulč. K výstavám vznikla i monografie a dokumentární film. Podrobnosti vzniku těchto dvou výstav naleznete v článku "Kulometná rota - kamínek, který spustil lavinu".

Od 3. do 31. října 2007 proběhla ještě menší výstava kreseb a ilustrací v Městském muzeu v Kožlanech. Výstavu připravila paní Kobyláková z Kožlan.

V termínu 14. května do 31. července 2010 proběhla výstava reklamních plakátů Bohumila Konečného v Plzeňském Prazdroji. Výstavu připravil Jan Hosnedl.

V roce 2018 - 19 proběhly 4 výstavy originálů ke 100 letému výročí Bohumila Konečného s názvem Ženy a dobrodružství Bohumila Konečného. K výstavě vyšla ve dvou vydáních stejnojmenná monografie Jana Hosnedla. Podrobnosti o výstavách zde.

Jako doprovodné akce proběhly 3 výstavy reprodukcí ve firmách, pro které Bimba kreslil v 50. letech reklamní plakáty - na podzim 2018 ve společnosti Sigma Pumpy, v lednu - březnu 2019 v Plzeňském Prazdroji, na podzim 2019 ve společnosti Barum v Otokovicích. 

Ke 100letému výročí také proběhla v roce 2018 menší výstava v rodných Kožlanech, kterou připravila Vladislava Kobyláková.

Výstavy reprodukcí proběhly také v Senátu (září 2018), před Studijní a vědeckou knihovnou v Plzni, dále pak v září 2019 na veletrhu Svět knihy v Plzni.

V září 2021 byla odhalena pamětní deska na rodném dome Bohumila Konečného ve Skrétově ulici v Plzni. Při té příležitosti byla v tomto domě zřízena stálá expozice reprodukcí díla Bohumila Konečného. Stálá expozice reprodukcí take vznikla na tábořišti Kobylka na Berounce u Liblína u příležitosti zahájení provozu Naučné stezky Krajem Bohumila Konečného.

V roce 2021 se stala správcem rozsáhlé sbírky Bohumila Konečného Západočeská galerie v Plzni. Část byla představena na výstavě Bohumil Bimba Konečný - Nově ve sbírce Západočeské galerie.

Stálé výstavy:

Samostatné výstavy:

Souborné výstavy: