<
Ukázky stránek knihy
Bohumil Konečný
BOHUMIL KONEČNÝ

Tiráž:
Knihu vydalo nakl. Arbor vitae v Řevnicích v roce 2008
Text © Tomáš Pospiszyl
Grafická úprava © studio pixl-e
Autorská práva © Eva Konečná, autoři a majitelé děl
Fotografie reprodukcí © Jan Hosnedl
Tisk Graspo CZ, a.s.
2. pozměněné vydání

© Středoškolský klub ASK ČR při Gymnáziu
v Plzni, Mikulášské nám. 23, 2008
© Arbor vitae, 2007


ISBN 978-80-87164-08-2